CDP

 

אתגרי ההגנה על נתונים העומדים בפני ארגון, הם:

 

  • כיצד להגן על המידע מפני אסון?
  • כיצד לאפשר התאוששות מהירה לאחר אסון/מחיקת מידע?
  • כיצד לגבות מערכות הטרוגניות?
  • כיצד לגבות את כל המידע ב"חלון הגיבוי" הקיים?
  • כיצד לגבות מערכות קריטיות ללא פגיעה בביצועי המערכת?
  • כיצד להקים אתר משני, להתאוששות, בעלות נמוכה?
  • כיצד לשפר את זמן שחזור הנתונים במערכות קריטיות?

 

CDP היא שיטה של הגנה רצופה על מידע, היא תופסת פעולות כתיבה (write) ומעתיקה אותן אל אחסון

נפרד ובלתי תלוי במערכת האחסון הראשית (DAS או SAN). בכך, מידע קריטי נשמר תמיד.

יישום כתיבה רצופה, ברזולוציה רצויה של עד 1 שנייה, מאפשר תיאורטית אינסוף נקודות התאוששות.

מערכות CDP מאפשרות לבחור שרירותית את נקודת ההתאוששות הרצויה.

 

מערכות CDP של FalconStor מאפשרות להחליף או לתגבר את פתרון הגיבוי הקיים.

הן מבצעות continuous journaling המאפשר rollback לכל טרנזקציה, ו- snapshots,

ומציעות התאוששות any-point-in time במועדים שבין מועדי הגיבוי המתוכננים של פתרון הגיבוי הקיים.

 

 

התקשר(י) אלינו !

טל: 09-8859889

כתבו לנו : info@wietec.com